search-icon

13.01.2014 Иван Христов е новият изпълнителен директор на Българска банка за развитие

Иван Христов бе избран за третия изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Решението на Управителния съвет на банката влезе в сила на 10 януари 2014 г. и беше вписано в Търговския регистър. Така кредитната институция ще бъде ръководена от Председателя на УС и Главен изпълнителен директор Димо Спасов, заместник-председателя на УС и изпълнителен директор Билян Балев и Иван Христов, член на УС и изпълнителен директор.

Иван Христов е в състава на Управителния съвет на ББР от септември 2013 г. Завършил е „Индустриален мениджмънт” в Техническия университет в София и „Финанси, кредити и застраховане” в Стопанската академия в Свищов. Кариерата му преминава през БНБ, Първа частна банка и Централна кооперативна банка. В продължение на 10 години заема поста регионален мениджър на Райфайзен банк за региона Сливен и Ямбол. През 2011 г. поема ръководството на отдел „Териториално развитие и човешки капитал” в Токуда банк.
Българска банка за развитие е държавна финансова институция, насочена към подкрепата на микро-, малките и средни компании в България. ББР е една от четирите банки с най-висок дългосрочен кредитен рейтинг у нас (BBB-).

Общият капитал на банката е в размер на 1 587 млн. лева. Основна част от ресурсите й се формират от привлечени средства от кредитни институции, като най-голям е делът на средствата от международни финансови организации.

Банката за развитие предоставя директно и он-лендинг финансиране на микро-, малки и средни фирми и стартиращи предприятия. Сред основните цели на ББР е да се превърне в естествен партньор за бизнеса, не само в частта предоставяне на финансиране, но и като търсен консултант за новосъздадените компании.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси