search-icon

21.01.2015 Националният гаранционен фонд е подкрепил над 400 бенефициенти по ПРСР

Броят на гарантираните кредити в последното тримесечие на 2014 бележи ръст от 90%

От стартирането на гаранционната схема по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) до края на 2014 г. са подкрепени над 400 малки и средни фирми, като само за последното тримесечие на миналата година броят на гарантираните кредити надхвърля 100. Общият размер на заемите с гаранция от НГФ по програмата вече е в размер на 188 млн. лева. За добрия резултат през последното тримесечие допринесе и излъчването на рубриката „Фермери и банки“, която предаването „Бразди“ стартира с цел да се популяризират проекти, чието кредитиране е станало възможно с помощта на Националния гаранционен фонд.

От подкрепените кредити в страната най-голям интерес продължава да има от бенефициенти с проекти по 121 мярка на ПРСР, близо 90% от общия брой на одобрените гаранции. Общата стойност на заемите по тази мярка е в размер на 126 млн. лева.

Най-много издадени гаранции през последното тримесечие има в областите Пловдив и Шумен, като от стартирането на схемата до момента област Пловдив отново е с най-много бенефициенти. Голяма част от подкрепените проекти са на малки и средни предприятия, като вече над 80 на сто от тях са с персонал до 5 души.
Гаранционният фонд издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80 на сто от размера на заеми за проекти по мерки 121 и 123 на Програмата за развитие на селските райони. Кредитите са с по-ниски от стандартните лихви, като бенефициентите са освободени от такси и комисиони. Гаранциите, издавани от НГФ, са до 10 години, а крайният срок за получаване на финансиране по схемата е септември 2015 г.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси