search-icon

06.04.2017 Над половин милиард са усвоени по програмата за енергийна ефективност

ББР е разплатила близо 164 млн. лв. по програмата за саниране в първите три месеца на 2017 г.

Общо 559 063 930,31 лв. са реално усвоените средства от началото на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до края на март т.г. Българска банка за развитие (ББР) е разплатила близо 164 млн. лв. само за първите три месеца на 2017 г. В периода 1 януари – 31 март в държавната банка са постъпили общо 936 заявления за плащане.

От стартирането на програмата до края на март ББР е сключила 2 022 договора за целево финансиране и общо 3 407 анекси към тях. За първите три месеца на годината в банката са постъпили нови 367 анекса. Общият размер на поетия от ББР ангажимент по програмата до момента е над 1,109 млрд. лв.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси