search-icon

12.12.2014 Надзорният съвет на ББР направи промени в ръководството

Ангел Геков и Илия Кирчев заменят досегашните изпълнителни директори Димо Спасов и Иван Христов

Надзорният съвет направи промени в оперативното ръководство на Българската банка за развитие (ББР). Ангел Геков и Илия Кирчев ще заемат местата на досегашния председател на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор Димо Спасов и на члена на УС и изпълнителен директор Иван Христов. В ръководството на ББР остава Билян Балев. Решението беше взето на заседанието на Съвета, което се проведе на 11 декември. Промените ще влязат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Финансовите и икономическите условия в страната налагат управлението на публичните средства на ББР и функционирането й като единствената държавна банка да се осъществява все по-прозрачно и ефективно. Очакванията са Банката за развитие да затвърди ролята си на източник на стратегически идеи на базата на практиката, опита и знанията при изготвяне и провеждане на държавната политика за насърчаване на малките и средните предприятия, адекватно на нуждите на пазара, без да се нарушава конкуренцията и в сътрудничество с останалите кредитни институции.

Съставът на новия управителен съвет:
Ангел Геков е с над 20-годишен опит в мениджмънта на финансови институции. Завършил е Историческия факултет на Белградския университет и Юридическия факултет на Софийския университет Св. Климент Охридски. Специализирал е Финанси и банкиране за страните от ЦИЕ в Токио, Япония и кредитен анализ във Виена, Австрия. Професионалното си развитие започва в Стопанска банка през 1991 година. През 1997 г. оглавява управление "Кредитиране" в Булбанк. От 2001 до 2005 г. кариерата му преминава през позициите на изпълнителен директор на Росексимбанк, Общинска банка и Насърчителна банка (сега Българска банка за развитие). През последните три години, преди да се завърне в ББР, е член на УС и изпълнителен директор на Търговска Банка Д.

Илия Кирчев е магистър по "Финанси" от Университета за национално и световно стопанство. Кариерата му започва през 1995 г. в Агробизнесбанк в Пловдив. От 1999 г. до 2003 г. е управител на клон Пловдив на Алианц Банк България. От 2003 до 2005 г. заема ръководни позиции в Ейч Ви Би Банк Биохим. От 2005 г. до 2010 г. последователно оглавява два от пловдивските клонове на Юробанк България, а през 2011 г. става регионален мениджър за корпоративни клиенти в банката. От 2012 до 2013 г. е управител на клон Пловдив на Първа инвестиционна банка. Понастоящем е асистент във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.

Билян Балев е завършил „Финанси и кредит“ в УНСС. В периода 1992–1995 г. преминава допълнителни курсове и квалификации последователно в САЩ, Великобритания и Чехия. Специализира в American Express Bank в Ню Йорк, а през 1995 г. получава квалификация по портфолио мениджмънт в Central European University, Прага. Кариерата му в банковия сектор започва през 1991 г. в Българска пощенска банка. В периода 1992-1995 г. заема позиции в Частна земеделска и инвестиционна банка, Финансово-брокерска къща София и Юнионбанк. От 1996 г. до 2001 г. е изпълнителен директор на Капман АД. През 2001 г. става управител на компанията Нобел Адвзайзърс, а през 2004 г. – на Форем Консултинг България. От края на 2013 г. е изпълнителен директор на ББР.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси