search-icon

26.03.2014 Нова гаранционна схема ще споделя половината от риска по кредити за бизнеса

Националният гаранционен фонд подписа договори с десет банки-партньори

Националният гаранционен фонд (НГФ), част от групата на Българска банка за развитие, ще гарантира отпускането на кредити в размер над 360 млн. лeвa. Това стана възможно след подписването на споразумение с 10 търговски банки, които да отпускат бизнес кредити, обезпечени с гаранции от фонда.

Издаваната от НГФ гаранция е безплатна за предприятията и им помага да постигнат по-изгодни условия при кандидатстването за бизнес кредитиране. Гаранцията на фонда може да намали нужните движими и недвижими дълготрайни материални активи, които кредитополучателят трябва да предложи като обезпечение пред търговските банки. Заради понижаването на риска, който банките кредитори поемат, отпускайки заеми с гаранция от НГФ, се очаква и лихвите по кредитите да се намалят.

„Гаранционната програма е самостоятелен продукт на НГФ и той сам ще поеме риска по гаранциите, които издава. В същото време на търговските банки не са поставяни изисквания и условия да променят политиките си по оценка на проектите, които ще получат кредитиране.

Фондът ще приеме като обезпечение всеки актив, който търговските банки партньори приемат в кредитната си дейност“, обясни Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ.

„Тази гаранционна програма ще сподели риска на банките при отпускането на кредити за повече от 360 милиона лева, а полезността за бизнеса ще се изрази в по-ниски лихени равнища по кредитите, които получават от банковия сектор. Това показва и ползите, които групата на Българската банка за развитие иска да осигури на частния сектор“, каза Главният изпълнителен директор на Българската банка за развитие Димо Спасов.

„Усвояването на европейските структурни фондове не трябва да се превръща в самоцел, а средствата от тях трябва да помагат България да стане едно по-добро място за живеене и инокомиката да увеличи своята конкурентоспособност. Това е добър пример как сътрудничеството между държавните институции и търговските банки може да служи за ефективното постигане на държавните политики и цели“, коментира Левон Хампарцумян, главен изпълителен директор на Уникредит Булбанк и председател на управителния съвет на Асоциацията на банките в България.

Фондът ще издаде гаранции на обща стойност до 180 млн. лв., като ще гарантира не повече от 50% от всеки отпуснат от банките заем. Така общата сума на заемите, които може да се отпуснат с гаранция на НГФ, ще е най-малко 360 млн. лева. В случай, че по отделни заеми фондът покрива задължения в по-малък размер, а също и поради бързото изплащане на отделни заеми, общата сума на кредитите отпуснати с гаранции по програмата ще се увеличи.

Заемите, по които НГФ ще издава гаранции, могат да са както с инвестиционна цел, така и да служат за оборотни нужди на фирмите. По новата схема ще се гарантират и бизнес кредити за финансиране на проекти по всички оперативни програми на ЕС.

НГФ е създаден през 2008 г. като част от Групата на Българска банка за развитие. Основната цел на дружеството е да подпомага дейността на малкия и среден бизнес чрез гаранции, улесняващи достъпа до финансиране за фирмите от търговските банки.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси