search-icon

24.02.2016 Нова програма на ББР ще подобри условията за лизинг на техника и машини

Българска банка за развитие стартира нова он-лендинг програма, чрез която цели да  облекчи условията за финансов лизинг за закупуване на машини и  техника за микро, малки и средни предприятия. По програмата за индиректно финансиране  „Лизинг лайн” ще могат да кандидатстват небанкови финансови институции. Те от своя страна ще предоставят ресурса на български компании от сектора на микро, малкия и средния бизнес, които искат за закупят движимо имущество.

Първоначалният финансов ресурс, който ББР ще разпредели между лизинговите компании на пазара е в размер на 25 млн. евро. При интерес от страна на небанковите финансови институции ББР има готовност да увеличи средствата двойно. Максималният размер на кредитите за лизинг на машини и техника за бизнеса е до 500 000 евро или равностойността в лева.  Лихвата за крайните бенефициенти - лизингополучатели, заедно с таксите за управление и за разглеждане на искания за финансиране, не може да надвишава 6,5%.

По програмата „Лизинг лайн” ще се финансира закупуването на транспортни средства с производствено
значение, производствено оборудване, технологии и други активи, които са пряко свързани със стопанската дейност на микро, малките и средни фирми. Срокът за подаване на заявки пред ББР от страна на небанковите финансови институции, предоставящи лизинг на МСП е до 14 март т.г.

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси