search-icon

31.03.2017 Промени в Тарифата и в Общите условия на Българска банка за развитие

Уважаеми клиенти,

Бихме желали да Ви уведомим, че считано от 30.01.2017 г. влязоха в сила промени в Тарифата за условията, лихвите, таксите и комисионите и в Общите условия на Българска банка за развитие АД за предоставяне на платежни услуги. Те се отнасят до частта за предоставяне на информация от страна на Банката за всички извършвани платежни операции и до наличното салдо по сметките на клиента.

Банката изпълнява задълженията си за предоставяне на информация по платежни операции чрез отчети по сметка с месечна периодичност и на електронен носител.
Във връзка с това, ако не сте потребител на системата за Интернет банкиране на ББР АД, молим в удобно за Вас време да посетите офиса на Банката, за да посочите писмено валиден електронен адрес, на който желаете да получавате изискуемата информация.

Ако желаете да заявите друга периодичност или получаване на отчети по сметка на хартиен носител, Вие бихте могли да направите това чрез изрично искане за промяна в реда на предоставяне на отчети.
Всички промени в Тарифата и Общите условия се публикуват на официалната страница на Българска банка за развитие АД.

 

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси