search-icon

06.12.2017 Ръководството на ББР представи стратегията си пред Икономическата комисия в НС

Новото ръководство на Българската банка за развитие представи стратегията си за управление на заседание на Икономическата комисия в парламента на 6 декември, професионалния празник на банкера.

Наред с основния си приоритет – финансирането на малките и средни предприятия, държавната банка планира да разшири спектъра на инвестиционните си продукти, като ги насочи към важни за държавата проекти. ББР трябва да се превърне в партньор на правителството и да навлезе в нова сфера на дейност, свързана с ускорен растеж и догонване на развитите икономики. Това е предпоставка за привличането на качествено нов ресурс при реализирането на големи стратегически обекти и публично-частни партньорства. ББР добави в устава си изискванията на европейския регламент, валидни за всички банки в България и в ЕС, което означава, че може да финансира обществено-значими проекти със суми в размер до 25% от капитала си.

"В дългосрочен план това ще допринесе за икономическия растеж като цяло и създаването на повече работни места", каза председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. "Тази промяна в политиката на банката ще подготви страната ни за предстоящия период, в който ще спре безвъзмездното финансиране от еврофондовете".

Той представи членовете на УС на ББР – Николай Димитров, Румен Митров и Илия Кирчев. "Всеки проект за финансиране ще бъде гледан "под лупа", ще прилагаме високи банкови стандарти на работа и контрол", заяви намеренията си новото ръководство на банката. Нова разпоредба в документа предвижда всеки кредит на стойност над 5% от капитала на ББР да бъде одобряван от Надзорния съвет. Специален акцент в работата ще бъде поставен върху сферата на иновациите в индустрията и стартиращи фирми, които банката ще подпомага.

На всеки 6 месеца на депутатите от Икономическата комисия ще бъде предоставяна обобщена информация за кредитния портфейл на ББР и обслужването на кредитите.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси