ББР проведе търг по продажба в цялост на комплекс жилищни и офис сгради в град Пловдив

ББР проведе търг по продажба на поземлен имот с идентификатор 56784.524.1552, с адрес  гр. Пловдив, район Централен, бул. "Асеновградско шосе" № 4, с площ 6 994 кв.м., заедно с изграденият със степен на завършеност груб строеж „Жилищни и офисни сгради (секции А, Б, В, Г, Д и Е) разположен в УПИ ІІ – 549.1552, кв. 1 по плана на ЖК „Тракия ІІ част, гр. Пловдив“, ведно с 16.135% идеални части от поземления имот, представляващи 82 броя надземни паркоместа, намиращи се на кота ±0,00 м.

Комплексът се предлага в цялост при обща начална тръжна цена като процедурата следва Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти частна държавна собственост.

Информация относно процедурата: тук

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster