search-icon

ББР проведе търг за продажба на офис в град София, ул. Златовръх 22

ББР проведе търг за офис с идентификатор 68134.902.794.1.10, изграден на две нива, с обща застроена площ 246,28 м², заедно с прилежащ склад, разположен в сутерен, с площ от 56,53 м², ведно с 23,720% ид.ч. от общите части на сградата, както и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, върху който е построена сградата, намиращ се в гр. София, район Лозенец, ул. „Златовръх“ №22.

Конструкцията на сградата е монолитна – стоманобетонови плочи, греди и колони. Външни стени – тухлена зидария, външна изолация, мазилка – фасадна, цветна. Част от фасадата, както и на цокъла е изпълнена облицовка от плочи от дялан камък – полирани. Покрив – многоскатен. Отводняването е външно. Сградата е въведена в експлоатация през 2005 г.

Информация за тръжна процедура на https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/482

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster