ББР стартира процедура по продажба на два броя УПИ в кв. Драгалевци, град София

Урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.1975.2647 , с площ  съгласно скица 1 716 кв.м., адрес на поземления имот град София, район „Витоша“, ул. „Гена Димитрова“, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м).
и
Урегулиран поземлен имот с идентификатор 68134.1975.534, с площ 770 кв.м., адрес на поземления имот: град София, район „Витоша“, ул. „Гена Димитрова“, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м).

Детайли относно процедурата: тук.

За допълнителна информация:  02 45 29 421 или 02 93 06 390; e-mail: salesbbr@bdbank.bg

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster