search-icon

Дворно място и шестетажна сграда в гр. София

Българската банка за развитие продава ДВОРНО МЯСТО в гр. София, бул. "Европа" 142, с площ от 2 640 кв.м със съответните постройки в имота:

1.МАСИВНА ШЕСТ ЕТАЖНА СГРАДА със Застроена площ (ЗП) ~ 150 кв.м и Разгъната застроена площ (РЗП) от ~ 1 300 кв.м;

  • Полуетаж – над кота терен състоящ се от стълбищна клетка, две стаи и коридор с обща площ от 33,75 кв.м;
  • Първи етаж – състоящ се от гараж – работилница, котелно, складове – два броя, стълбишна клетка и санитарен възел с обща площ 141,75 кв.м;
  • Втори етаж – състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела със застроена площ от 215,56 кв.м;
  • Трети етаж – състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, три санитарни възела, административен салон със застроена площ от 215,56 кв.м;
  • Четвърти етаж – състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела със застроена площ от 215,56 кв.м
  • Пети етаж – състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, девет офиса, три санитарни възела, административен салон със застроена площ от 215,56 кв.м
  • Шести етаж – състоящ се от стълбищна клетка, фоайе, кухненски бокс, осем офиса, два санитарни възела със застроена площ от 184,40 кв.м и тераса с площ от 76,80 кв.м

2.МАГАЗИН 1 със Застроена площ (ЗП) от 46,90 кв.м, с достъп до Склад 1;

3.СКЛАД 1 със Застроена площ (ЗП) от 288 кв.м;

4.МАГАЗИН 2 със Застроена площ (ЗП) от 53,50 кв.м, с достъп до Склад 2;

5.СКЛАД 2 със Застроена площ (ЗП) от 259 кв.м;

6.МАГАЗИН 3 със Застроена площ (ЗП) от 52,30 кв.м, с достъп до Склад 3;

7.СКЛАД 3 със Застроена площ (ЗП) от 237 кв.м;

8.МАГАЗИН 4 със Застроена площ (ЗП) от 142,50 кв.м;

9.СКЛАД 4 със Застроена площ (ЗП) от 338 кв.м;

10.ПОРТИЕРНА на два етажа със Застроена площ (ЗП) от 12 кв.м;

11.ТРАФОПОСТ със Застроена площ (ЗП) от 24 кв.м;

Запитване за цена можете да направите на следния e-mail адрес: salesbbr@bdbank.bg Моля да уточните имота, които Ви интересува.

Информация може да получите на адрес:
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1, тел. за контакт: 02 93 06 347.
Огледи могат да бъдат извършвани всеки работен ден между 10.00 и 16.00 часа след запитване на посочения телефон за контакт.

При изготвяне на офертите да се имат предвид следните изисквания:
Ще се разглеждат само оферти, съдържащи ясна информация относно: оферента (име/наименование, ЕГН/ЕИК, адрес и телефон за контакт и др.), размер на предлаганата цена, начина и сроковете за плащане на цената.
Офертите ще се приемат на адрес: София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №1, e-mail: salesbbr@bdbank.bg 

ББР не дължи комисион за продажба на собствени имоти.

 

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси