search-icon

Нулева толерантност към корупция

В Групата на ББР (Банката и дъщерните ѝ дружества) се прилага Система за превенция на корупцията и измамите, елемент от която е създаването на канал за ефективно подаване на сигнали за нередности. Сигнал за нередност може да бъде подаден и на телефон 02 986 34 82 (разговорите се записват). В съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация, не подлежат на разглеждане анонимни сигнали и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Подаване на сигнал за нередност

Прикачени файлове

Успешно изпратена форма!

Подаване на сигнал за нередност можете да изпратите на: signals@bdbank.bg

Процедура за докладване на нередности

Процедурата за докладване на нередности е елемент от прилаганата в Групата на ББР система за превенция на корупцията. Институцията е наясно с негативния ефект, който могат да имат върху дейността ѝ неправилно поведение, злоупотреби или неправомерни действия и окуражава своите служители и клиенти да изразяват своите притеснения или конкретни подозрения, които могат да имат относно нередности.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster