search-icon

Нулева толерантност към корупция

Подаване на сигнал за нередност

Прикачени файлове

Успешно изпратена форма!

Подаване на сигнал за нередност можете да изпратите на: signals@bdbank.bg

Процедура за докладване на нередности

Процедурата за докладване на нередности е елемент от прилаганата в Групата на ББР система за превенция на корупцията. Институцията е наясно с негативния ефект, който могат да имат върху дейността ѝ неправилно поведение, злоупотреби или неправомерни действия и окуражава своите служители и клиенти да изразяват своите притеснения или конкретни подозрения, които могат да имат относно нередности.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster