Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Други
  • Продажба на ДЦК с номинал 20 000 000 лева емисия с ISIN BG 2040007218/10.01.2007 г.

    "Българската банка за развитие" АД (ББР АД), в качеството й на обезпечен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ), обявява на заинтересованите лица - банки, участници на пазара на ДЦК в Република България, че на основание чл. 37 и сл. от ЗОЗ и при съобразяване с разпоредбите на чл. 21, ал. 4 и чл. 78, ал. 4, т. 4 от Закона за банковата несъстоятелност, за датата 11.10.2016 г. е планирано да се извърши продажба на държавни ценни книжа с номинал 20.000.000 лв. емисия с ISIN BG 2040007218/10.01.2007 г.,...

    Виж повече
  • Обявление за резултатите от проведено на 26.09.2016 наддаване за най-добра цена за продажба на ДЦК с номинал 625 000 евро емисия с ISIN BG 2040210218/29.09.2010 г.

    "Българска банка за развитие" АД (ББР АД), в качеството й на обезпечен кредитор, пристъпил към изпълнение по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ), обявява на заинтересованите лица - банки, участници на пазара на ДЦК в Република България, че на основание чл. 37 и сл. от ЗОЗ и при съобразяване с разпоредбите на чл. 21, ал.4, и чл. 78, ал.4, т.4 от Закона за банковата несъстоятелност, за датата 27.09.2016 г. извърши продажба на държавни ценни книжа с номинал 625 000 евро емисия с ISIN BG 2040210218/29.09.2010 г., собственост на...

    Виж повече