Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Други
  • Продажба на лек автомобил Форд Транзит Конект

    „Българска банка за развитие“ АД /ББР АД/, със седалище и адрес на управление на дейността: София 1000, ул. “Дякон Игнатий” №1, с ЕИК 121856059, представлявана от изпълнителните директори Румен Митров и Николай Димитров О Б Я В Я В А На заинтересованите, че от 9.00 часа на 10.11.2017 г. до 17.00 часа на 11.12.2017 г. в сградата на „Българска банка за развитие“ АД, находяща се в гр. София 1000, ул. “Дякон Игнатий” №1 ще се проведе продажба на движима вещ по реда на Закона за особените...

    Виж повече
  • ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА 1 346 ТОВАРНИ ВАГОНИ, ЗАЛОЖЕНИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ В ПОЛЗА НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД

    „Българска банка за развитие” АД (ББР, Банката) продава 1 346 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване №2016080301534 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ).  Вагоните са разделени в 1 346 лота и се продават в състоянието, в което са. Продажбата ще се проведе чрез търг с тайно наддаване по реда и при условията на...

    Виж повече