Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Продукти

  • Обща информация

    Цедиране на вземания

    Българска банка за развитие стартира програма за изкупуване на вземания на строителни компании от общините във връзка с изпълнението на инвестиционни проекти по оперативните програми „Околна среда“, „Регионално развитие“, „Транспорт“, както и по проекти към ДФ „Земеделие”.

    Виж повече