Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Следекспортно финансиране

Директно финансиране

Финансиране на: чуждестранни вносители и техните банки


Размер на кредита:

  • до 100% от стойността на договора за износ при период на погасяване до 2 години
  • до 85% от стойността на договора за износ при период на погасяване над 2 години, но не повече от 5 години

Лихвен процент:

  • 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ
  • 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ


 

  • Застраховка на банков кредит от БАЕЗ
  • Банкови гаранции
  • Залог на вземане