Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Антикризисна програма за подкрепа на малките и средни предприятия

Финансова подкрепа за пострадали от COVID-19

10 търговски банки заявиха участие в програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средните предприятия у нас. Това са:

 • Алианц Банк
 • Банка ДСК
 • Българо-американска кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк
 • ПроКредит банк
 • Първа инвестиционна банка
 • Търговска банка Д
 • УниКредит Булбанк
 • Пощенска банка 

Първите банки, които подписаха споразумение с ББР и отпускат заемите, са:

 • Българо-американската кредитна банка
 • Инвестбанк
 • Пощенска банка
 • УниКредит Булбанк
 • Банка ДСК
 • Първа инвестиционна банка
 • Търговска банка Д
 • Алианц Банк.

Гаранционната програма, която е част от правителствените антикризисни мерки, е с бюджет от 500 млн. лв. В нея могат да бъдат включени компании от всички сектори, като се очаква от мярката да се възползват предимно фирми от най-засегнатите области – търговия, услуги, транспорт и логистика, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, и други.

В изпълнение на Решение на Министерския съвет Българската банка за развитие предостави на търговските банки възможност за ползване на портфейлни гаранции за 1,6 млрд. лв., с цел включване в тях на отпуснати кредити на клиенти - МСП в размер до 2 млрд. лева.

За да кандидатстват за кредит фирмите, е достатъчно да отговарят на едно от следните условия:

 • спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.;
 • неполучени вземания от клиенти;
 • неразплатени суми към доставчици след 1 март т.г.;
 • отменени договори за износ и прекратени доставки от внос от началото на годината;
 • затворени производствени съоръжения и офиси, и намаления на броя на заетите лица. 

Крайният срок за кандидатстване по мярката за малките и средните предприятия е 23.12.2020 г.

Кредитите, които търговските банки ще отпускат, са с максимален размер от 300 000 лв., като ББР ще покрива до 80% от тях. Банките сами ще определят минималния и максималния срок на погасяване, а гратисният период за новоотпуснатите заеми ще е до 3 години.

В програмата, която Българската банка за развитие управлява, ще могат да бъдат включвани както нови кредити, така и съществуващи, но при условие, че фирмата изпитва затруднения при обслужването на заема след 31.12.2019 г. и не е изпадала в просрочие над 90 дни за последната година.

Предстои десетте заявили интерес банки да подпишат своите споразумения с ББР и да подготвят клоновите си мрежи за работа по програмата.

Отворената покана до търговските банки за участие в Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19 ще намерите тук.