Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Финансова подкрепа за пострадали от COVID-19

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение.

Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите не се дължат такси, комисиони и неустойки.

Търговските банки, заявили участие в програмата, са публикувани тук.

Банките, които отпускат заеми по програмата, са:

 • Алианц Банк
 • Банка ДСК
 • Инвестбанк
 • Интернешънъл Асет Банк (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Първа инвестиционна банка
 • Общинска банка (вече изпълнила ресурса си и няма да приема повече заявления)
 • Търговска банка Д
 • УниКредит Булбанк
 • Обединена българска банка
 • Централна кооперативна банка
 • Пощенска банка
 • Райфайзенбанк

Изискванията за кандидатите можете да намерите тук.