Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Безлихвени заеми за физически лица в неплатен отпуск и самоосигуряващи се

Финансова подкрепа за пострадали от COVID-19

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити цели да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които временно не могат да полагат труд в условията на извънредно положение.

Те имат възможността да получат безлихвени заеми до 4 500 лева, които се отпускат наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период. По заемите не се дължат такси, комисиони и неустойки.

Търговските банки, заявили участие в програмата, са публикувани тук.

Първите банки, които отпускат заеми по програмата, са:

  • Алианц Банк
  • Инвестбанк
  • Интернешънъл Асет Банк
  • Първа инвестиционна банка
  • Общинска банка
  • Търговска банка Д
  • Уникредит Булбанк

Изискванията за кандидатите можете да намерите тук.