Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Собствена програма на ББР за стартиращи и микро- предприятия, засегнати от COVID-19

Финансова подкрепа за пострадали от COVID-19

ББР вече стартира своя собствена програма за подкрепа на микропредприятия. Целта е да бъде допълнен правителственият инструментариум, като бъдат подкрепени най-засегнатите сектори от пандемията – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

Кредитите са до 48 800 лв., с дълъг гратисен период и с намалени изисквания за обезпечение.

Повече информация, както и електронна форма за кандидатстване можете да откриете на официалната интернет-страница на дъщерното дружество на ББР - МФИ "ДЖОБС".

ББР и нейните дъщерни дружества продължават да осъществяват регулярната си кредитна дейност и разглеждат новопостъпилите искания за заемен ресурс, лизинг, факторинг и гаранции.