Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Инвестиционни кредити

Директно финансиране

Цел на кредитите: за придобиване на дълготрайни активи, предприятия или обособени части от тях, ново строителство, реконструкция, разширяване и други, подобни на тях цели.

Българска банка за развитие предлага гъвкави условия на кредитиране. Размерът, лихвеният процент, сроковете, както и изискваните обезпечения зависят от конкретния проект и подлежат на договаряне.

За повече информация, свържете се с нас на: CorporateBanking@bdbank.bg