Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кредити за оборотни средства

Директно финансиране

Цел на кредитите: за финансиране на основната дейност (придобиване на суровини и материали, стоки в оборот, други краткотрайни активи, покриване на текущи разходи и др.)

Българска банка за развитие предлага гъвкави условия на кредитиране. Размерът, лихвеният процент, сроковете, както и изискваните обезпечения зависят от конкретния проект и подлежат на договаряне.

За повече информация, свържете се с нас на: CorporateBanking@bdbank.bg