Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Годишни отчети
 
 
2018
Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.
Годишен консолидиран отчет за 2018 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575
 

  

2017 

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017 г.

Годишен консолидиран отчет за 2017 г.

Информация за разпределение на печалбата за 2017 г.

Годишно оповестяване по Регламент 575

 

 

2016

Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.

Годишен консолидиран отчет за 2016 г.

Информация за разпределение на печалбата за 2016 г.

Годишно оповестяване по Регламент 575

 

 

2015

Годишно оповестяване за 2015 година съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013

Годишен финансов отчет 2015 г.

Годишен консолидиран финансов отчет 2015 г.

Информация за разпределение на печалбата за 2015 г.

 

2014

Годишно оповестяване за 2014 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013

Информация за разпределение на печалбата за 2014 г.

Годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.)

Годишен консолидиран финансов отчет 2014 (форми на БНБ)

Годишен финансов отчет 2014 г.

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2014 г.)

Годишен финансов отчет 2014 (форми на БНБ)

 

2013

Информация за разпределение на печалбата за 2013 г.

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г. на консолидирана основа

Годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.)

Годишен консолидиран финансов отчет 2013 (форми на БНБ) 

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г. 

Годишен финансов отчет 2013 г.

Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2013 г.)

Годишен финансов отчет 2013 (форми на БНБ)  

 

2012

Информация за разпределение на печалбата за 2012 г. 

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г. на консолидирана основа 

Годишен консолидиран финансов отчет 2012 (форми на БНБ)

Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2012г.)

Годишен консолидиран финансов отчет 2012г.

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г. 

Годишен финансов отчет 2012г. 

Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2012г.) 

Годишен финансов отчет 2012 (форми на БНБ) 

 

2011

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г.

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г. на консолидирана основа

Годишен финансов отчет 2011г.

Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2011г.) 

Годишен финансов отчет 2011 (форми на БНБ) 

Годишен консолидиран финансов отчет 2011г. 

Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2011г.) 

Годишен консолидиран финансов отчет 2011 (форми на БНБ) 

Информация за разпределение на печалбата за 2011 г.

 
2010

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г.

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г. на консолидирана основа

Консолидиран финансов отчет 2010 г.

Годишен финансов отчет 2010 г.

Информация за разпределение на печалбата за 2010г.

 

2009

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г.

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г. на консолидирана основа

Консолидиран финансов отчет 2009г.

Годишен финансов отчет 2009г.

Информация за разпределение на печалбата 2009 г.

 

Тримесечни отчети

 

Консолидиран финансов отчет (30.06.2016 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2016 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

Допълнителна информация (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

Информация съгласно приложение №9 към Наредба №2 на КФН (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2016 г.)

 

***  

Индивидуален финансов отчет (30.06.2016 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2016 г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2016 г.)

Вътрешна информация (30.06.2016 г.)

Допълнителна информация (30.06.2016 г.)

Счетоводна политика (30.06.2016)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2016 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2016 г.)

*** 

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.09.2015 г.

 

Консолидиран финансов отчет (30.09.2015г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2015г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.09.2015г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.09.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.09.2015г.) 

***

Индивидуален финансов отчет (30.09.2015г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2015г.)

Междинен доклад за дейността (30.09.2015г.)

Вътрешна информация (30.09.2015г.)

Допълнителна информация (30.09.2015г.)

Счетоводна политика (30.09.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.09.2015г.)

*** 

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.06.2015 г.

***

Консолидиран финансов отчет (30.06.2015г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2015г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.06.2015г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.06.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2015г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.06.2015г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2015г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2015г.)

Вътрешна информация (30.06.2015г.)

Допълнителна информация (30.06.2015г.)

Счетоводна политика (30.06.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2015г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 31.03.2015 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 31.03.2015 г.

*** 

Консолидиран финансов отчет (31.03.2015г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2015г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.03.2015г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.03.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.03.2015г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.03.2015г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2015г.)

Междинен доклад за дейността (31.03.2015г.)

Вътрешна информация (31.03.2015г.)

Допълнителна информация (31.03.2015г.)

Счетоводна политика (31.03.2015)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.03.2015г.)

*** 

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 31.12.2014 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 31.12.2014 г.

***

Консолидиран финансов отчет (31.12.2014г.);

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2014г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.12.2014г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.12.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.12.2014г.)

*** 

Индивидуален финансов отчет (31.12.2014г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2014г.)

Междинен доклад за дейността (31.12.2014г.)

Вътрешна информация (31.12.2014г.)

Допълнителна информация (31.12.2014г.)

Счетоводна политика (31.12.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.12.2014г.)

 

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 30.09.2014 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.09.2014 г.

*** 

Консолидиран финансов отчет (30.09.2014г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2014г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.09.2014г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.09.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.09.2014г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.09.2014г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2014г.)

Междинен доклад за дейността (30.09.2014г.)

Вътрешна информация (30.09.2014г.)

Допълнителна информация (30.09.2014г.)

Счетоводна политика (30.09.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.09.2014г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 30.06.2014 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.06.2014 г.

*** 

Консолидиран финансов отчет (30.06.2014г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2014г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2014г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.06.2014г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.06.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2014г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.06.2014г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2014г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2014г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2014г.)

Вътрешна информация (30.06.2014г.)

Допълнителна информация (30.06.2014г.)

Счетоводна политика (30.06.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2014г.)

 

*** 

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 31.03.2014 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 31.03.2014 г.

***

Консолидиран финансов отчет (31.03.2014г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2014г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.03.2014г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.03.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.03.2014г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.03.2014г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.09.2014г.)

Междинен доклад за дейността (31.03.2014г.)

Вътрешна информация (31.03.2014г.)

Допълнителна информация (31.03.2014г.)

Счетоводна политика (31.03.2014)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.03.2014г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 31.12.2013 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 31.12.2013 г.

***

Консолидиран финансов отчет (31.12.2013г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2012г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.12.2013г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.12.2013)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.12.2013г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.12.2013г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2013г.)

Междинен доклад за дейността (31.12.2013г.)

Вътрешна информация (31.12.2013г.)

Допълнителна информация (31.12.2013г.)

Счетоводна политика (31.12.2013)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.12.2013 г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 30.09.2013 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.09.2013 г.

***

Консолидиран финансов отчет (30.09.2013 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.09.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.09.2013 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.09.2013 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (30.09.2013 г.)

Вътрешна информация (30.09.2013 г.)

Допълнителна информация (30.09.2013 г.)

Счетоводна политика (30.09.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.09.2013 г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 30.06.2013 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 30.06.2013 г.

***

Консолидиран финансов отчет (30.06.2013 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.06.2013 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.06.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2013 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.06.2013 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2013 г.)

Вътрешна информация (30.06.2013 г.)

Допълнителна информация (30.06.2013 г.)

Счетоводна политика (30.06.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2013 г.)

***

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по втора облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6A, ISIN код: BG2100005102) към 31.03.2013 г.

Отчет по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по трета облигационна емисия на ББР (борсов код: BI6B, ISIN код: BG2100014104) към 31.03.2013 г.

***

Консолидиран финансов отчет (31.03.2013 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.03.2013 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.03.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.03.2013 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.03.2013 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2013 г.)

Междинен доклад за дейността (31.03.2013 г.)

Вътрешна информация (31.03.2013 г.)

Допълнителна информация (31.03.2013 г.)

Счетоводна политика (31.03.2013 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.03.2013 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (31.12.2012 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.12.2012 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.12.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.12.2012 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.12.2012 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.12.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (31.12.2012 г.)

Вътрешна информация (31.12.2012 г.)

Допълнителна информация (31.12.2012 г.)

Счетоводна политика (31.12.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.12.2012 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (30.09.2012 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.09.2012 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.09.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.09.2012 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.09.2012 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.09.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (30.09.2012 г.)

Вътрешна информация (30.09.2012 г.)

Допълнителна информация (30.09.2012 г.)

Счетоводна политика (30.09.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.09.2012 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (30.06.2012 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 30.06.2012 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.06.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2012 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.06.2012 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (30.06.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2012 г.)

Вътрешна информация (30.06.2012 г.)

Допълнителна информация (30.06.2012 г.)

Счетоводна политика (30.06.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2012 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (31.03.2012 г.)

Консолидиран финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.03.2012 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.03.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.03.2012 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.03.2012 г.)

Индивидуален финансов отчет – Форми на БНБ (31.03.2012 г.)

Междинен доклад за дейността (31.03.2012 г.)

Вътрешна информация (31.03.2012 г.)

Допълнителна информация (31.03.2012 г.)

Счетоводна политика (31.03.2012 г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (31.03.2012 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (31.12.2011 г.)

Консолидиран финансов отчет – форми на БНБ (31.12.2011 г.)

Междинен доклад за дейността (към консолидиран отчет, 31.12.2011 г,)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 31.12.2011 г.)

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 31.12.2011 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (31.12.2011 г.)

Индивидуален финансов отчет – форми на БНБ (31.12.2011 г.)

Междинен доклад за дейността (31.12.2011 г.)

Вътрешна информация (31.12.2011 г.)

Допълнителна информация (31.12.2011 г.)

Счетоводна политика (31.12.2011 г.)

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК (31.12.2011 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (30.09.2011 г.)

Консолидиран финансов отчет – форми на БНБ (30.09.2011 г.)

Междинен доклад за дейността (на консолидирана база, 30.09.2011 г.)

Счетоводна политика (към консолидиран отчет, 30.09.2011 г.)

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.09.2011 г.)

***

Индивидуален финансов отчет (30.09.2011 г.)

Индивидуален финансов отчет – форми на БНБ (30.09.2011 г.)

Междинен доклад за дейността (30.09.2011 г.)

Вътрешна информация (30.09.2011 г.)

Допълнителна информация (30.09.2011 г.)

Счетоводна политика (30.09.2011 г.)

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК (30.09.2011 г.)

***

Консолидиран финансов отчет (30.06.2011 г.)

Междинен доклад за дейността (на консолидирана база, 30.06.2011)

Вътрешна информация (към консолидиран отчет, 30.06.2011)

Допълнителна информация (към консолидиран отчет, 30.06.2011)

Декларация по чл. 100о от ЗППЦК (към консолидиран отчет, 30.06.2011)

***

Индивидуален финансов отчет (30.06.2011г.)

Междинен доклад за дейността (30.06.2011г.)

Вътрешна информация (30.06.2011г.)

Допълнителна информация към финансов отчет (30.06.2011г.)

Декларация по чл.100о от ЗППЦК (30.06.2011г.)

***

Консолидиран финансов отчет (30.03.2011)

Междинен доклад за дейността (на консолидирана база,30.03.2011)

Вътрешна информация (към консолидиран отчет, 30.03.2011)

Допълнителна информация (към консолидиран отчет, 30.03.2011)