Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Физически лица

 

ИНФОРМАЦИЯ по реда на чл.3 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/576 на ЕК

Общи условия за платежни услуги за физически лица (в сила от 07.04.2020 г.)

Общи условия за електронно банкиране в сила от 7.04.2020г.

Информационен бюлетин за вложителите 

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при ползването на платежни услуги

Тарифа за условията, лихвите, таксите и комисионите за физически лица (в сила от 17.12.2019 г.)

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ББР АД В КАЧЕСТВОТО Й НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК И СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ

Лихвен бюлетин 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА (в сила от 22.02.2019)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ БАНКИРАНЕ НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД (в сила от 22.02.2019)

Информация за таксите за депозитна сметка

Информация за таксите за разплащателна сметка

Информация за таксите за спестовна сметка

Речник