search-icon

Подкрепа за розопреработване

Директни кредити за микро-, малки и средни предприятия

Българската банка за развитие създаде специален продукт с преференциални условия за българските розопреработватели. Целта на финансирането е подкрепа на сектора, преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и облекчаване на проинфлационния натиск.

Револвираща кредитна линия за оборотни средства

Суми до 1 млн. лева със срок до 36 месеца

Минимални изисквания за обезпеченост, вкл. залог на розово масло

Залог на розово масло

С цел облекчаване на условията за финансиране, Българската банка за развитие приема за обезпечение на кредитите включително особен залог на количества розово масло в Националния институт за изследвания и сертификация по реда на ЗОЗ.

За целта се сключва тристранен договор между Българската банка за развитие, института и кредитополучателя.

Други приемливи обезпечения са залог по ЗДФО върху настоящи и бъдещи вземания на предприятието и солидарния/те длъжник/ци ( в случай че има такива) по всички техни сметки, открити и които предстои да бъдат открити в ББР.

За кого е предназначена програмата?

Допустими за кандидатстване по програмата са кандидати, които отговарят едновременно на следните критерии:

1) Да са търговци, регистрирани в Република България съгласно Търговския закон или да имат регистрация като земеделски производители.

2) Да са микро -, малки или средни предприятия по смисъла на чл.3 и чл.4 от Закона за малките и средни предприятия.

3) Да са вписани в Националния електронен регистър на розопроизводителите, розопреработвателите, обектите за производство на продукти от цвят маслодайна роза и на насажденията от маслодайна роза.

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Отразяваме нуждите на сектора
Улесняваме достъпа до финансиране
Подкрепяме българското производство
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster