search-icon

ББР обявява търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, марка BMW, модел: 750 Li xDrive

Българска банка за развитие обявява:

1. Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, собственост на ББР, марка BMW, модел: 750 Li xDrive, рег.№ СВ 0042 МР, дата на първа регистрация в КАТ: 16.08.2016 г.

Търгът ще се проведе на 24.09.2021 г. от 10:00 часа в сградата на ББР в  гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

2. Начална тръжна цена –  85 000 (осемдесет и пет хиляди) лева. Върху продажната цена ДДС не се дължи.

3. Стъпка на наддаване – 1 000,00 (хиляда) лв.

4. Депозит за участие – 4 000 (четири хиляди) лева, който се превежда по банковата сметка на ББР ЕАД: BG 72 NASB 9620 10 00062004, BIC NASBBGSF, в срок до 23.09.2021 г.

5. До участие в търга ще се допускат кандидати, приложили в определените срокове всички задължителни документи, посочени в тръжната документация и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация. 

6. Тръжната документация е безплатна и може да бъде свалена от тук

7. Условия за оглед – оглед на автомобила се провежда на адреса на ББР, гр. София, ул. Дякон Игнатий № 1, за периода от 07 до 23 септември включително, за времето от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в работните дни, след предварителна заявка на тел: 02/9306 215 или 347, и мобилни телефони: 0882625603 и 0889600967.

8. Срокът за подаване на заявления за участия в търга – 23.09.2021г.

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси