search-icon

Обявление за прекратяване на търгове с тайно наддаване за продажба на 1 311 И 1 468 товарни вагони, заложени по реда на ЗОЗ в полза на ББР

Във връзка с обявените от Българска Банка за Развитие EАД, действаща в качеството си на Банка - довереник на облигационерите от втора емисия облигации на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, ЕИК 130822878, с ISIN BG2100032072, две процедури за провеждане на търгове с тайно надаване както следва:

1) 1 311 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на "Българска банка за развитие" EАД (Банката), към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване № 2016080301534 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ);

2) 1 468 броя товарни вагони, собственост на “Холдинг Български държавни железници” ЕАД (Холдинг БДЖ), заложени по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на ББР, към които е пристъпено към изпълнение по реда на ЗОЗ с вписване № 2016092800780 в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ)

С настоящото ББР EАД уведомява всички заинтересовани страни, че двете посочени по-горе тръжни процедури са прекратени. Заявления за участия няма да бъдат приемани.

 

В случай на постъпили депозити по сметка на депозитаря, същите ще бъдат възстановени във възможно най-кратки срокове.

При организиране на нови тръжни процедури по отношение на заложеното имущество, ББР ще публикува съобщения за това.

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster