search-icon

Търг с явно наддаване за лек автомобил BMW 530D XDRIVE, рег. № CB9239MP

Българска банка за развитие обявява търг с явно наддаване за продажба на употребяван лек автомобил, собственост на банката, марка: BMW 530D XDRIVE, рег. № CB9239MP, дата на първа регистрация в КАТ: 06.07.2018 г.

Търгът ще се проведе на 25.11.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ББР, гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 1.

Начална тръжна цена110 000 (сто и десет хиляди) лв. Върху продажната цена ДДС не се дължи.

Стъпка на наддаване: 750 (седемстотин и петдесет) лв.

Депозит за участие: 3 000 (три хиляди) лева, който се превежда по банковата сметка на ББР ЕАД: BG 72 NASB 9620 10 00062004, BIC NASBBGSF, в срок до 22.11.2022 г.

До участие в търга ще се допускат кандидати, приложили в определените срокове всички задължителни документи, посочени в тръжната документация и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Условия за оглед: оглед на автомобила се провежда на адреса на ББР ЕАД, гр. София, ул. Дякон Игнатий № 1, за периода от 28.10.2022 г. до 22.11.2022 г. включително, за времето от 10.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа в работните дни, след предварителна заявка на тел: 02/9306 215 или 321, и мобилни телефони: 0882 625 603 и 0882 906 643.

Срок за подаване на заявления за участия в търга: 22.11.2022 г.

Форма за запитване
За запитвания или повече информация, свързани с актива,
Моля попълнете формуляра.
error-icon
error-icon
error-icon
error-icon
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster