Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Кандидатствай за кредит

Кандидатствай за кредит
Обезпечение:
Вид * Кратко описание * Предполагаема стойност (лева) *
Печалба преди разходи за лихви, данъци и амортизации:
2017 2018 2019 Текущ период
Телeфон за бизнес кредити: 0700 11 227