search-icon

Нова програма на ББР с гаранция от Паневропейския гаранционен фонд

Business : Creative : StartUP

ББР представя три нови нишови продукта на българския пазар, насочени към малкия и средния бизнес, сектора на творческите и креативните индустрии и стартиращите компании в производството. Програмата е в партньорство с Паневропейския фонд и е с обем 40 млн. евро, като чрез нея ББР ще може да отпуска директни заеми с още по-облекчени условия. Срок за кандидатстване: 31.12.2022 г.

Лизинг с гаранция от Паневропейския гаранционен фонд

ББР Лизинг представя нова програма за подкрепа на микро-, малки и средни предприятия в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд. Тя е насочена към преодоляване на негативните последици от пандемията Covid-19 и ще позволи на компаниите да се възползват от облекчени условия за финансиране, по-дълги срокове на изплащане и намалени изисквания за самоучастие.

Вижте повече

Паневропейски гаранционен фонд

Eвропейският гаранционен фонд е създаден като част от цялостния пакет от мерки на ЕС и Групата на Европейската инвестиционна банка за намаляване на икономическите последици на пандемията COVID-19. Негови крайни бенефициенти са основно малки и средни компании на територията на ЕС и публични предприятия, предоставящи важни услуги като здравеопазване, медицински изследвания и др. Очаква се общото финансиране да достигне 200 млрд. евро.
Групата на Българската банка за развитие беше одобрена за финансов посредник по гаранционната програма на фонда, по която са създадени новите й продукти.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster