search-icon

Следекспортно финансиране

Финансиране на: чуждестранни вносители и техните банки


Размер на кредита:

  • до 100% от стойността на договора за износ при период на погасяване до 2 години
  • до 85% от стойността на договора за износ при период на погасяване над 2 години, но не повече от 5 години

Лихвен процент:

  • 3,5% на годишна база за кредити, гарантирани със застрахователна полица от БАЕЗ
  • 6,0% на годишна база при липса на застраховка от БАЕЗ

Обезпечения:

  • Застраховка на банков кредит от БАЕЗ
  • Банкови гаранции
  • Залог на вземане
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси