search-icon

Приемливи обезпечения

За обезпечение по Програмата могат да бъдат приемани:

  • Предметът на инвестицията (залог върху машини и съоръжения); 
  • Поръчителство от собствениците на кредитоискателя;
  • Залог върху вземанията на Кредитополучателя по сключения административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020;
  • Друго: ако кредитополучателят няма сключен договор за безвъзмездна финансова помощ или предметът на инвестицията не може да бъде приет за обезпечение.
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster