search-icon

Енергийна подкрепа

За преодоляване на негативите от нарастващите цени на електроенергията

Българската банка за развитие разработи нов продукт за подпомагане на фирмите при неочакваното повишаване на цените на електроенергията. Банката им предоставя възможност да разсрочат разходите си за електричество за четири последователни месеца по избор в рамките на 2022 г. Фирмите могат да кандидатстват за финансиране на бъдещи плащания и неплатени фактури. Размерът на финансирането ще се определя на база на нетната стойност (след приспадане на компенсацията от държавата) на фактурите за консумирания от дружествата ток за периода януари – декември 2022 г., като банката може да покрие до 75% от стойността на съответната фактура. Минималният размер на целевия кредит е 20 000 лв., а максималният – 200 000 лв.

От 20 000 лв. до 200 000 лв.

До 4 неплатени фактури за ток

До 75% от нетната стойност на фактурата

Без изискване за обезпечение

Критерии за отпускане на кредит

✔ Допустими са фирми от всички сектори на икономиката.

✔ Без изискване за обезпечение за кредитополучатели с добър кредитен рейтинг. Солидарно съдлъжничество на собствениците за кредитополучатели с по-рисков профил.

✔ Финансират се дружества, чиито разходи за електроенергия са не по малко от 5% от оперативните разходи и до 20% от приходите.

✔ Предоставя се възможност за финансиране на дружества с финансова и бизнес история, по-кратка от две години.

✖ От финансирането не могат да се възползват компании с неплатени данъци и задължителни осигурителни вноски, както и фирми в несъстоятелност и състояние на неплатежоспособност.

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за кредит онлайн за новия продукт на ББР за енергийна подкрепа, като попълните електронната ни форма.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster