Финансиране за зелена енергия

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

За микро-, малки и средни предприятия

Минимално самоучастие

До 1MW/p

Специфични изисквания

1. Собствена земя, чиято категоризация да позволява да бъде използвана за построяване на фотоволтаична централа (както и да е налице положително становище за изграждане на такова съоръжение).
2. Предварителен договор за присъединяване на фотоволтаичната централа към съответното ЕРП или договор за изкупуване на електроенергия от частно дружество.
3. Оферта от доставчик на компонентите с 10-годишна гаранция.
4. Готов проект за изграждане на фотоволтаичната централа.
5. Оферта от изпълнител по изграждане на фотоволтаичната централа / предварителен договор за поддръжка на изгражданото съоръжение.
6. Прогнозен паричен поток за срока на търсеното финансиране.

Специфични изисквания

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

ББР си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на българската икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

Зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за кредит онлайн за новия продукт на ББР за финансиране на зелена енергия, като попълните електронната ни форма.

Вижте повече
Кандидатствайте за кредит
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster