search-icon

Оборотен кредит за суровини и материали

Със средствата компаниите могат да закупят стоки и суровини, които се очаква да поскъпнат

Българска банка за развитие предлага на малките и средни предприятия нов продукт за преодоляване на негативните ефекти от продължителното увеличаване на инфлацията и нарастващите цени на основни стоки и услуги. Програмата предвижда оборотни кредити до 200 хил. лева за компаниите, които искат да закупят суровини на настоящите цени и по този начин да предотвратят по-високи разходи в бъдеще. Това ще им помогне да задържат цената на крайния продукт, който произвеждат, без да предвиждат скорошно увеличение. Програмата на ББР е отворена за фирми от всички сектори. Условието е да са жизнеспособни предприятия, като са допустими и компании с по-нисък кредитен рейтинг.

За МСП от всички сектори

Кредитна линия и кредит овърдрафт

От 50 000 до 200 000 лева

Погасяване до 3 години

Размери на кредита

◼️ Кредитна линия или кредит овърдрафт от 50 000 до 200 000 лв., като размерът се определя както следва:

За кредитна линия – до 40% от нетните приходи от продажба за предходната година.
За кредит овърдрафт – до 20% от кредитните обороти през разплащателни сметки за последните 12 месеца.

◼️ Обем на програмата 10 млн. лева.

Специфични характеристики

Допустими кандидати:
◼️ Икономически жизнеспособни малки и средни предприятия.
Компании с положителен собствен капитал към датата на подписване на договора за кредит и на оперативна печалба за последните 2 години.

◼️ Банката ще гарантира своите вземания без обезпечения чрез:
- Съдлъжничество от собствениците на кредитополучателя
- Залог върху настоящи и бъдещи вземания.

◼️ Период за усвояване: 1 година, с възможност за удължаване с още 1 година.

За закупуване на стоки и материали
За работни заплати на персонала
За натрупани задължения към доставчици

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за кредит онлайн за новия продукт на ББР за закупуване на суровини и материали, като попълните електронната ни форма.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster