search-icon

Програма „Подкрепа за туризма“

Директни кредити за финансиране на МСП

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси - хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки и средни компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни.

Оборотно финансиране

До 500 000 лв. за фирми до 49 души

До 750 000 лв. за фирми до 249 души

Прогнозен лихвен процент от 2,82%

Ликвидна помощ за ресторантьори

Финансиране за ресторантьори, вкл. стартиращи. Оборотен капитал за средства, необходими за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама; за рефинансиране на съществуващи задължения към държавата и към доставчици; за рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции (в т.ч. и с просрочия до 90 дни); за освежаване и обновление.

Вижте повече

Ликвидна помощ за хотелиери

Финансиране на хотелиери, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. С възможност за финансиране на дружества с просрочени задължения до 90 дни и предприятия, които работят на оперативна загуба за две от годините в периода 2018 г. - 2021 г. (на база предварителни отчети за 2021 г). Изискване към кредитополучателите е да работят на оперативна печалба през 2018 и 2019 г.

Вижте повече

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за кредит онлайн за новия продукт на ББР за подкрепа на хотелиерския и ресторантьорския сектор, като попълните електронната ни форма.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster