search-icon

Програма за хотелиери и ресторантьори

Директни кредити за финансиране на МСП

Българска банка за развитие предлага оборотни кредити за компаниите от сектора на туризма – хотелиери и ресторантьори. Средствата могат да се ползват както за покриване на текущи нужди, така и за рефинансиране на съществуващи задължения. Размерът на кредитите е до 20% от приходите на компаниите за 2021 г., но не по-малко от 100 хил. лева. Новата програма на банката е с лимит 20 млн. лв. Благодарение на гаранцията, която ББР ползва по Паневропейския гаранционен фонд, кредитите са с намалени изисквания за обезпечение – до 30% (по приета от банката стойност) от размера на отпуснатите заеми. Хотелиерите и ресторантьорите могат да се възползват от погасителен план, съобразен с възможностите им за плащане и с облекчени условия през първите 12 месеца.

За микро-, малки и средни предприятия

Оборотно финансиране

Намалено обезпечение

Цел на кредитите

✔ Оборотен капитал за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама
✔ За рефинансиране на съществуващи задължения към доставчици
✔ За рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции, като в този случай експозицията трябва да е редовна
✔ За освежаване и обновление

Срок

✔ Револвираща кредитна линия и кредит овърдрафт – 24 месеца с опция за преглед и решение за прекратяване след първите 12 месеца и с право за конвертиране в стандартен оборотен кредит със срок за изплащане до 48 месеца.
✔ Стандартен кредит за оборотни средства (кредит с погасителен план) – до 36 месеца.

Изисквания към кредитополучателите

✔ Към момента на сключване на договор за кредит да бъдат с положителен собствен капитал, видно от представените документи и официалните регистри
✔ Да работят като целогодишни заведение/я (за ресторанти). Допуска се изразена сезонност през месеците май-септември и м. декември
✔ Да имат бизнес и финансова история не по-кратка от 2 години. За предприятия с по-кратка история е необходимо да бъде присъединен платежоспособен съдлъжник по сделката
✔ Допустимо е кредитополучателят да работи на счетоводна загуба за една от годините в периода 2020 г. - 2021 г
✔ Да притежават всички изискуеми лицензи/разрешителни за извършване на дейността

Кандидатствайте за кредит

Изпратете запитване за финансиране чрез нашата онлайн форма и наш експерт ще се свърже с вас

apply credit image

Свържете се с нас

Работно време: 9:00 - 17:30

Телефонен номер

+359 2 930 6333

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster