search-icon

Програма „Подкрепа за туризма“

Директни кредити за финансиране на МСП

Българската банка за развитие стартира нов продукт, насочен към едни от най-пострадалите от Ковид пандемията бизнеси - хотелиерския и ресторантьорския. От преференциално финансиране могат да се възползват микро-, малки, средни и стартиращи компании от тези сектори, дори да имат просрочени задължения до 90 дни.

Оборотно финансиране

До 500 000 лв. за фирми до 49 души

До 750 000 лв. за фирми до 249 души

2,82% прогнозен лихвен процент

Ликвидна помощ за ресторантьори

Финансиране за ресторантьори, вкл. стартиращи. Оборотен капитал за средства, необходими за разплащане на материални запаси, заплати, разходи за труд и режийни разходи в т.ч. разходи за наем и за реклама; за рефинансиране на съществуващи задължения към държавата и към доставчици; за рефинансиране на съществуващи задължения към финансови институции (в т.ч. и с просрочия до 90 дни); за освежаване и обновление.

Вижте повече

Ликвидна помощ за хотелиери

Финансиране на хотелиери, включително стартиращи, които не са преустановили дейност през 2020 г. и 2021 г. С възможност за финансиране на дружества с просрочени задължения до 90 дни и предприятия, които работят на оперативна загуба за една от двете години – 2020 г. или 2021 г. (на база предварителни отчети за 2021 г). Изискване към кредитополучателите е да работят на оперативна печалба през 2018 и 2019 г.

Вижте повече
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster