Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Директива за платежните услуги:

Портал за разработчици https://developer.bbr.bg/.
Общи условия pdf.
ДПУ - Наличност на специален интерфейс (дневни данни) - четвърто тримесечие 2019 - pdf

Брошура на Европейската комисия относно правата на потребителите при ползването на платежни услуги

Брошура