search-icon

Годишни отчети

Годишни отчети за 2019 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2019 г.
Годишен консолидиран отчет за 2019 г., Доклад за дейността през 2019 г., Доклад на независимите одитори 2019 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2018 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2018 г.
Годишен консолидиран отчет за 2018 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2017 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2017 г.
Годишен консолидиран отчет за 2017 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2017 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2016 година

Годишен индивидуален финансов отчет за 2016 г.
Годишен консолидиран отчет за 2016 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2016 г.
Годишно оповестяване по Регламент 575

Виж още ➔

Годишни отчети за 2015 година

Годишно оповестяване за 2015 година съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013
Годишен финансов отчет 2015 г.
Годишен консолидиран финансов отчет 2015 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2015 г.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2014 година

Годишно оповестяване за 2014 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013
Информация за разпределение на печалбата за 2014 г.
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 (форми на БНБ)
Годишен финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2014 г.)
Годишен финансов отчет 2014 (форми на БНБ)

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси