search-icon

Годишни отчети

Годишни отчети за 2013 година

Информация за разпределение на печалбата за 2013 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г. на консолидирана основа
Годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2013 г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2013 (форми на БНБ)
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2013 г.
Годишен финансов отчет 2013 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2013 г.)
Годишен финансов отчет 2013 (форми на БНБ)

Виж още ➔

Годишни отчети за 2012 година

Информация за разпределение на печалбата за 2012 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г. на консолидирана основа
Годишен консолидиран финансов отчет 2012 (форми на БНБ)
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2012г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2012г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2012 г.
Годишен финансов отчет 2012г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2012г.)
Годишен финансов отчет 2012 (форми на БНБ)

Виж още ➔

Годишни отчети за 2011 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2011 г. на консолидирана основа
Годишен финансов отчет 2011г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2011г.)
Годишен финансов отчет 2011 (форми на БНБ)
Годишен консолидиран финансов отчет 2011г.
Декларация по чл. 100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2011г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2011 (форми на БНБ)
Информация за разпределение на печалбата за 2011 г.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2010 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2010 г. на консолидирана основа
Консолидиран финансов отчет 2010 г.
Годишен финансов отчет 2010 г.
Информация за разпределение на печалбата за 2010г.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2009 година

Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г.
Годишно оповестяване по Наредба 8 на БНБ за 2009г. на консолидирана основа
Консолидиран финансов отчет 2009г.
Годишен финансов отчет 2009г.
Информация за разпределение на печалбата 2009 г.

Виж още ➔

Годишни отчети за 2014 година

Годишно оповестяване за 2014 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 575/2013
Информация за разпределение на печалбата за 2014 г.
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен консолидиран финансов отчет 2014 г.)
Годишен консолидиран финансов отчет 2014 (форми на БНБ)
Годишен финансов отчет 2014 г.
Декларация по чл. 100н, ал. 4, т.4 от ЗППЦК (към годишен финансов отчет 2014 г.)
Годишен финансов отчет 2014 (форми на БНБ)

Виж още ➔
fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси