Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси

Рейтинг

Българската банка за развитие е с най-високия възможен кредитен рейтинг за финансова институция в България - “BBB” с положителна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch.

Оценката се базира на надеждната подкрепа на суверена – българската държава, на добрите финансови резултати на институцията, както и на ролята на ББР в подкрепа на икономическата политика на правителството. Стабилната перспектива показва наличието на баланс в рисковете, свързани с оценяването на кредитния рейтинг.

Дългосрочният инвестиционен рейтинг на банката е равен и на държавния рейтинг.