Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
 • Образование и наука

  „…Образованието не е подготовка за живота,то е самият живот.“
  Джон Дюи

  „Този, у когото има въображение, но няма знания, има крила, но няма крака.“
  Жозеф Жубер

  Българската банка за развитие вярва, че инвестицията в образованието и науката е инвестиция в бъдещето. Затова сме припознали като своя мисия подкрепата за търсещите знания, интелигентните, талантливите, амбициозните и обещаващи млади хора в България.

  Виж повече
 • Култура и изкуство

  „Животът е кратък, изкуството – вечно.“
  Хипократ

  „Само изкуството ще ни спаси да не умрем от истината.“
  Фридрих Ницше

  Философията на ББР е, че културата и изкуството обединяват, облагородяват, носят национална гордост и чувство за принадлежност. Част от усилията на банката са насочени към подкрепата на културни и изкуствоведски проекти, като приоритет е поставен върху инициативи, целящи съхранението и популяризирането на българското духовно и културно историческо наследство.

  Виж повече
 • Уязвими социални групи

  "XXI век ще бъде векът на социалните организации. Колкото повече икономиката,
  парите и информацията се глобализират, толкова по-голямо ще бъде значението на обществото".
  Питър Дракър

  “Доброто, което правиш, утре ще бъде забравено, въпреки това прави добро”.
  Майка Тереза

  Кауза на Българската банка за развитие е подкрепата за социално уязвими групи като деца, лишени от родителска грижа, и лица в неравностойно положение. Възприемаме благотворителността като задължителен елемент, не само на корпоративната социална отговорност, но и на ежедневието на всеки от нас, и служителите на ББР са солидарни с тази идея.

  Виж повече