Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
 • снимката е предоставена на ББР от НФ "Св. Никола"

  Подкрепа на НФ „Св. Никола“

  Българска банка за развитие успешно си партнира с Национален фонд „Св. Никола“ при осъществяването на редица благотворителни инициативи. Банката подкрепя фонда при организирането на летни рехабилитационни лагери за деца с увреждания, лишени от родителска грижа, както и тематични екскурзии.

  Виж повече
 • Подкрепа за Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“, с. Нови хан

  Дом за деца „Св. Николай“ при манастир „Св. Троица“ е една от институциите, които Българска банка за развитие традиционно подкрепя. Регулярно в банката се провеждат вътрешни кампании с цел набиране на средства за неотложните нужди на децата и младежите, живеещи в дома и защитените жилища в с. Якимово.

  Виж повече
 • Българската Коледа

  Българска банка за развитие е припознала „Българската Коледа“ като част от своята корпоративна социална отговорност и неведнъж е подкрепяла инициативата.

  Виж повече
 • Създаване на кабинет за работа с деца със СОП

  Част от философията на ББР е подкрепата за лица в неравностойно положение и спомагане за тяхната успешна интеграция в обществото. Това е и причината Българска банка за развитие да спонсорира обособяването на специален кабинет за работа с деца със специални образователни потребности в Целодневна детска градина „Мечо Пух“, гр. Стара Загора.

  Виж повече
 • Оборудване на компютърна зала в ДДЛРГ „Асен Златаров“

  Българска банка за развитие подкрепя приложението на съвременни технологии в образователния процес и възможността за равен старт на всички деца. Следвайки тази концепция, ББР реши да спомогне за оборудването на компютърна зала в Дом за деца, лишени от родителска грижа „Асен Златаров“, гр. Враца, дарявайки шест компютъра в комплект с монитори, мишки и клавиатури.

  Виж повече