Свободен ресурс-1

Свободен ресурс-1

Свободен ресурс, осигурен по Програма КОСМЕ+

Предназначен за он-лендинг финансиране чрез банки-партньори

Свободен ресурс по програма "Лизинг лайн"

Предназначен за он-лендинг финансиране чрез небанкови финансови институции

Свободен ресурс по Програма "БРОД"

за индиректно финансиране на МСП чрез обслужващи ги търговски банки и небанкови финансови институции

Свободен ресурс по Програма "ОЛ/4/МСП“

За предоставяне на кредитни линии за оперативен лизинг за малките и средните предприятия

Свободен ресурс по Програма за земеделски стопани

индиректно финансиране за членове на взаимоспомагателни кредитни кооперации на частни земеделски стопани

fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси
booster imager

Business Booster