Test Test Test

Какво постигнахме за 20+ години?

Отпуснахме над 4 млрд. лева фирмени заеми, а над 10 000 компании се възползваха от нашите възможности за финансране. Изградихме партньорство с 15 български и 25 международни финансови институции. И още...

Подкрепихме

над 1300 бизнес начинания на стартиращи компании

Привлякохме

над 2,2 млрд. лева от международни финансови институции

Създадохме

пълноценна банкова група с 5 дъщерни дружества

Оборотни средства

Оборотни средства

Размер: до 40% от приходите от продажби за последната финансова година
Кредитна линия: 12 м. с възможност за продължаване до 60 м. общ срок
Оборотен кредит: до 36 м.
Гратисен период: до 6 м.
Срок на усвояване: до 3 м.
Оборотни средства

Инвестиции

Размер: до 90% от размера на инвестицията
Срок: до 72 м.
Гратисен период: до 12 м.
Срок на усвояване: до 12 м.
Самоучастие: поне 10%
fixed-button-icon Кандидатствай fixed-button-icon Онлайн банкиране
Валутни курсове
Лихвени индекси

Business Booster