search-icon

Финансови показатели

Данни към 31.03.2021 г./хил. лева

3 979 335

Активи

2 130 694

Директни кредити към фирми, физически лица и по Националната програма за енергийна ефективност

136 818

Он-лендинг програми за индиректно подпомагане на бизнеса

1 469 414

Собствен капитал

1 208 251

Привлечени средства от международни институции

714 930

Издадени гаранции, вкл. по програми за засегнати от последствията на Covid-19 граждани и фирми

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster