search-icon
image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept

Експерт „Поддръжка и развитие на информационни системи“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Визията на ББР е да развие разнообразен и жизнен финансов пазар за малките и средни предприятия, да създаде богат избор на финансови продукти и инструменти, когато пазарът не предлага достатъчно, да бъде партньор на бизнеса и да финансира, подкрепя и консултира растежа на малките и средни предприятия, като мобилизира разумно и ефективно публичния и частния ресурс.

Към настоящия момент търсим кандидат за позицията eксперт „Поддръжка и развитие на информационни системи“.

Основни задължения и отговорности:

 • Администрира, наблюдава и поддържа банковите информационни системи на ББР ЕАД и дъщерните дружества на приложно ниво;
 • Оказва методическа помощ на служителите от структурните звена на Банката и дружествата по въпроси, свързани с работата на банковите информационни системи;
 • Изпълнява процедури по дневно, месечно и годишно приключване на банковите информационни системи;
 • Участва при тестването и внедряването на промени в банковите информационни системи;
 • Участва в изготвянето на необходимите функционални спецификации при разработване на нови програмни продукти и решения;

Основни изисквания:

 • Образование и опит в сферата на ИТ;
 • Опит в конфигурирането и поддръжка на банкови информационни системи е предимство;
 • Опит в тестването и внедряването на  софтуерни приложения е предимство;
 • Английски език на работно ниво;
 • Комуникативни умения, умения за поемане на индивидуални задачи и работа в екип;
 • Работа с Help-Desk системи, приоритизиране  и отговорност към поставените задачи.

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринасяте за осъществяване на мисията и целите на Банката като основен партньор на малките и средни предприятия в България;
 • Да спомагате развитието на IT функцията и нейното ефективно и полезно взаимодействие с другите звена на Банката;
 • Да обогатявате и задълбочавате професионалните си познания чрез участия в обучения и семинари;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
 • Да бъдете част от сплотен екип и динамична среда.

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 


 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster