search-icon

Eксперт в отдел „Стратегически и бизнес анализи“

Управление „Стратегическо и устойчиво развитие“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията експерт в отдел „Стратегически и бизнес анализи“, управление „Стратегическо и устойчиво развитие“.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование;
 • Минимален професионален опит на сходна позиция – 2 години;
 • Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point);
 • Владеене на английски език;
 • Отлично познаване на състоянието и динамиката на българската и световната икономика, отлично познаване на източниците на статистическа информация, познаване на нормативната база отнасяща се до банковата система;
 • Познаване на най-новите изменения в нормативната уредба в областта на устойчивите финанси и практическото й приложение в банковия сектор в т.ч. регулаторния аспект на ESG;
 • Бърза ориентация в голям обем от нормативни документи; умения за систематизиране на информация в кратки срокове;
 • Умения за работа в екип.

 

Основни задължения и отговорности:

 • Участва в изготвянето на анализи и становища, свързани със стратегическото развитие и процеса на планиране на банката;
 • Участва в разработката, проследяване и мониторинг на индикатори за оценка на ефекта от дейността на Банката и степента на изпълнението им;
 • Изготвя анализи и предоставя становища по теми, свързани с устойчивото развитие/ финансиране на Банката, в т.ч. и прилагане на устойчиви практики и методи за финансиране;
 • Участва в подготовката на наръчници и инструменти за ESG отчитане.

 

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

 

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster