search-icon

Експерт в отдел „Устойчиви финанси и продуктово развитие“

Управление „Стратегическо и устойчиво развитие“

„Българска банка за развитие“ ЕАД е институция, единствена по рода си в България. Основен фокус в дейността е подпомагането и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е единствената българска банка, която освен директно финансиране предоставя ресурс и чрез други кредитни институции.

 

Към настоящия момент търсим сериозни и амбициозни кандидати за позицията експерт в отдел „Устойчиви финанси и продуктово развитие“, управление „Стратегическо и устойчиво развитие“.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование, предпочитана специалност Финанси, Финансов менджмънт;
 • Минимален професионален опит: 2 години в сферата на кредитирането на МСП (продажби, кредитен риск или събиране на проблемни кредити).
 • Умения за работа с MS Office (Excel, Word, Power Point).
 • Владеене на английски език.
 • Отлично познаване на състоянието и динамиката на българската бизнес среда; познаване на нормативната база, отнасяща се до банковата система.
 • Умения за работа в екип.


Основни задължения и отговорности:

 • Участва в изготвянето на анализите, свързани със структурирането и позиционирането на нови програми на Банката;
 • Прави преглед и анализ на нормативната база (в т.ч. и вътрешната за Банката) за съответствие на параметрите по програмите;
 • Участва в предложението на концептуален дизайн и структура на нови кредитни и гаранционни програми (продукти) в т.ч. и на програми в изпълнение на устойчивата политика на банката;
 • Участва в разработката, проследяване и мониторинг на индикатори за оценка на ефекта от новите програми и степента на изпълнението им.

 

В „Българска банка за развитие“ ЕАД ще имате възможност:

 • Да допринесете за развитието на стабилна финансова институция със специфичен профил;
 • Да прилагате и обогатявате своите знания и компетенции;
 • Да бъдете част от динамичен екип;
 • Да получавате стимулиращо възнаграждение и социални придобивки.

 

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, можете да се свържете с нас на jobs@bdbank.bg, като ни изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените лични данни ще бъдат съхранявани и обработвани в съответствие със законовите изисквания. Вашите лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на подбора и ще бъдат съхранявани 6 месеца след приключване на конкурса.

fixed-button-icon
fixed-button-icon Онлайн банкиране fixed-button-icon Кандидатствай
fixed-button-icon Валутни курсове
fixed-button-icon Лихвени индекси

Business Booster